1      Aby przejść do formularza kliknij: tutaj

Szanowni Państwo!

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST w Rzeszowie uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w dofinansowanych Kursach Polskiego Języka Migowego (PJM) na każdym poziomie zaawansowania. read more

Powstał w 1958 roku. Klub został zarejestrowany po raz pierwszy jako samodzielne stowarzyszenie sportowe 23.12.1991 roku przez
Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych w Rzeszowie, a działalność rozpoczął 05.12.1991 roku. Jednak działalność sportowa była prowadzona do tego czasu w ramach struktur Polskiego Związku Głuchych.
Trudna sytuacja finansowa i brak środków na sport zmusiła działaczy do stworzenia samodzielnej organizacji sportowej.